- Öğretmenlere Teşekkür
   
Türkçe Menü
  Ana Sayfa
  Link Ekle
  Atatürk ve Dil Eğitimi
  Başöğretmen Atatürk
  Türkçe Öğretmenlerine Saygı Telgrafı
  Edebiyat Öğretimi
  Öğretmenlere Teşekkür
  Harf Devrimi Kararları
  Atatürk`ün Yazdığı Türkçe Geometri Kitabı
  Türk Dil Kurumunun Kuruluşu
  Sivasta Yazı Dersi
  Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Dili
  Dil Devrimi
  Dil Devriminin Amacı
  Dil Devriminin Gerçekleştirilmesi
  Harf Devrimi
  İstiklal Marşı
  Ben Türk`üm Şiiri
  Atatürk`ün Gençliğe Hitabesi
  Yazım Kuralları
  Ses,Harf ve Alfabe
  Sesler ve Ses Uyumları
  Düzeltme İşareti
  Büyük Ünlü Uyumu
  Küçük Ünlü Uyumu
  Ünlü Düşmesi
  Ünsüz Uyumu ve Düşmesi
  Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı
  Sayıların Yazılışı
  Büyük Harflerin KullanıldığıYerler
  Birleşik Kelimelerin Yazılışı
  Noktalama İşaretleri
  Noktalama İşaretleri 2
  Basın ve Yayında Türkçe
  İnternette Türkçe
  Basında Türk Dili

TurkMalı


Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Dili

ATATÜRK ve DİL EĞİTİMİ

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜRÜ

Muallimler Birliği, Ankara'da 25 Ağustos 1928 günü yapılan toplantıda son Türk'ü yeni harflerle okuyup yazdırıncaya kadar çalışmaya ant içtiler. Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'in bu münasebetle gönderdiği saygı telgrafına Gazi şu cevabı verdi:

Dolmabahçe
27.8.1928

Ankara'da Maarif Vekili
Mustafa Necati Beyefendi'ye Cevaptır.
Yeni Türk yazısını öğrenmek ve öğretmek hususunda memleketin her tarafında sarfedilen hummalı faaliyet ve mesaiyi derin bir haz ve memnuniyetle müşahede ediyorum.
Bu işte herkesten büyük vazife ve mes'uliyet deruhte eden fedakâr ve çalışkan muallim arkadaşlarımızın iş'âr buyurulan azimkâr kararları ayrıca bâisi memnuniyet oldu. Muvaffakiyetlerini temenni ve cümlesine teşekkür ve selâmlarımın iblâğını rica ederim, efendim.

Reisicumhur
Gazi M. Kemal

   

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=